woensdag 27 oktober 2010

VOLGENDE FASE IS BEGONNEN.


De afwerking en voltooiing van het wzc wordt beetje bij beetje een feit.

Binnenin het gebouw zijn de diverse actoren (bouwheer, ontwerpbureau en aannemer) begonnen aan het uitleggen van de tegels. Een geduldig maar noodzakelijk werkje: immers enkel zo kan men zien of de tegels met verschillende formaten (60cm x 60cm en 30cm x 30cm) juist op elkaar aansluiten, en of we aan de muren met geen te kleine stukjes komen te zitten.

Indien dit wel het geval is wordt er naar een oplossing gezocht door de tegels te verschuiven en/of aan te passen.

 

 

Op het plan komt dit mooi uit hoor, maar de werkelijkheid ter plaatse kan wel eens wat verschillen.

Ook de mensen van de technieken zitten inmiddels niet stil.

Getuige hiervan onderstaande foto:

 

Dialoog gehoord bij het nemen van deze foto:

“welke kabel gaat naar de vergaderzaal?”

“Die witte”…

 Ook de verluchting is stilaan geplaatst.

 

Deze week en de vorige week zijn de raadsleden resp. de mensen van de technische dienst van het OCMW ter plaatse geweest om de vooruitgang van de werkzaamheden eens te bekijken alsook om eens te komen kijken naar de technische installaties (die de technische dienst zal moeten onderhouden in de toekomst).

 

Ook met plaatsen van de lift is begonnen:

Als je de inhoud van al deze kisten in elkaar steekt krijg je 1 lift.

 

Dit wordt dus later (als hij groot is) een volwaardige lift:


 

dinsdag 26 oktober 2010

maandag 4 oktober 2010

Het gaat vooruit!!!!

Opnieuw een korte stand van zaken in omtrent onze werkzaamheden in en aan het WZC “ De Populier”.

 

Zoals reeds gemeld zal het WZC (Woonzorgcentrum) “De Populier” na afwerking beschikken over 90 kamers voor lang verblijf, 3 kamers voor kortverblijf en 14 mensen kunnen opvangen in het dagverblijf.

 

De werken schieten relatief tot zeer goed op.

Zijn momenteel actief op de werf:

-          Aannemer elektriciteit

-          Aannemer sanitair & HVAC

-          Aannemer ruwbouw en afwerking.

 

Binnenin wordt er momenteel gepleisterd, is de vloerisolatie gespoten en wordt de dek- en uitvullaag (in de volksmond ook wel ‘chappe’ genoemd) geplaatst en afgewerkt.

Het dak is voor 95% afgewerkt en ook het buitenschrijnwerk (ramen en buitendeuren in aluminium zijn voor 80% geplaatst).

Dra is het gebouw dus regen- en winddicht.

 

Buiten is de aannemer grondwerken bezig om alle regenwaterafvoerleidingen van de andere gebouwen op de site ‘De Maretak’ af te koppelen en aan te sluiten op de nieuw geplaatste rioleringsbuizen.

Dit om er voor te zorgen dat het regenwater wordt afgeleid naar het nieuw ontworpen en gemaakte bufferbekken achter het wzc.

Zo komt er geen regenwater direct meer in de gewone riolering.

Een duur, complex maar nuttig werk.

dinsdag 14 september 2010

vloerafwerking

      

De ruwbouwwerken en technieken zijn vlot herstart na het bouwverlof.

de pleisterwerken zijn gestart en al voor een groot deel afgewerkt, hiervoor was het nodige dat alle leidingen die in de muren zitten geplaatst zijn.

ook  alle leidingen die in de vloer komen te liggen moesten reeds gelegd zijn want vorige week is de vloerisolatie gespoten (zie foto)

Momenteel wordt de uitvullingslaag (chappe in de volksmond) gelegd.

Eens deze droog is kunnen de vakmannen de vloertegels plaatsen.

na het gelijkvloers is de verdieping dan aan de beurt.

vrijdag 13 augustus 2010

bouwverlof ook al achter de rug
Het bouwverlof ligt ook al achter de rug en de werken zijn dus helemaal herstart.

Van het bouwverlof heeft het OCMW geprofiteerd om 2 bezoeksessie voor het personeel in te lassen. De geïnteresseerden werden in kleine groepjes verdeeld en kregen deskundige uitleg van Leo De Dapper en Wim Coudyzer.

Deze vertelden wat over de voorgeschiedenis, de bouwperikelen en wat er allemaal zal komen in het wzc.

Wat is er voorzien, waarom en hoe.Er werd aandachtig geluisterd, gekeken en uitvoerig vragen gesteld door de personeelsleden.

Ondertussen hebben de aannemers ook niet stil gezeten, alle ramen zijn ondertussen geplaatst, alle metselwerk is voltooid en wordt nu gevoegd.

En binnenin wordt het gebouw van de nodige technieken (HVAC, sanitair en elektriciteit) voorzien wat het noodzakelijk maakt dat er heel wat leidingen moeten geplaatst worden. 

Ook de dakdichting ligt grotendeels en wordt momenteel afgewerkt.


Tevens is de aannemer ook bezig om de riolering van het kinderdagverblijf en de serviceflats te ontkoppelen en aan te sluiten op het bufferbekken van het wzc.


donderdag 10 juni 2010

Stand van zaken: Juni

Momenteel (10/06/2010) zijn er al 4 aannemers bezig op de werf: de aannemer ruwbouw en afwerking die  de laatste hand aan het leggen is aan de ruwbouw, de ramen (zie foto) aan het plaatsen is en de dakbedekking aan het plaatsen is.

de aannemer: sanitair en HVAC en de aannemer elektriciteit.

tevens zijn de liften momenteel al in productie teneinde deze in het najaar te kunne plaatsen.


Zicht op het werflokaal waar er menige uren overlegd, gediscussieerd en nagedacht wordt hoe we de papieren versie (plannen) in het echt kunnen uitvoeren.

Personeel OCMW bezoekt werf nieuw WZC


In de loop van de maand mei zijn er verschillende bezoeken geweest van het (toekomstig?) personeel aan de werf.

Zo konden deze zich al een idee vormen hoe hun nieuwe werkplek er zal uitzien.

Hier en daar werden wat opmerkingen of tips gegeven en daar zullen we (bouwteam OCMW) zoveel mogelijk rekening mee houden.

Tevens werd een proefkamer ingericht: in deze kamer werd het toekomstig meubilair en sanitair geïnstalleerd en zo konden in deze kamer zelf de juiste plaatsen van de stopcontacten, tv-aansluiting, lichtschakelaars alsook de juiste plaats van de toilet, de hoogte van het toilet bepaald worden.

Deze instellingen worden dan in de andere 92 kamers overgenomen.


Ook een bezoek aan  het dak was gepland doch sommige personen hadden wat moeilijkheden om op het dak te komen of moeten we dit zien als een ontwerpfout? :-) 
vrijdag 28 mei 2010

Metselwerk bijna gedaan.

De metselwerken in (binnenmuren) en buiten (gevelmuren) het wzc "De Populier" zijn bijna gedaan.

Grote stukken van de buitengevels zijn ook al gevoegd.

Momenteel is de aannemer al bezig om de ramen te plaatsen.

Het binnenmetselwerk staat er nog maar of de volgende aannemers is het al aan het in- en/of wegslijpen om de leidingen te kunnen plaatsen (water, elektriciteit, verluchting,..).

Veilgheid een belangrijk punt!De veiligheid van en op de werf is een belangrijk aandachtspunt, zowel van het OCMW als van de aannemers!.

Daarom zijn worden de nodige maatregelen genompen en gecontroleerd.

Deze controles worden gedaan door tal van mensen en instanties:

De eigen mensen van de aannemers, de veiligheidscoördinator van de firma Abetec, de eigen preventieadviseur van het OCMW en er worden ook controles gedaan door de federale diensten.donderdag 15 april 2010

Buitenkant aan de beurt

Het "geraamte" is bijna afgewerkt (alle binnenmuren en de welfsels zijn geplaatst).

we zijn aan de buitengevels begonnen.En ook het bufferbekken groeit mee: een foto van 14 dagen geleden:


En een foto van vandaag (15/04/2010)


er staan al water en "plantjes" in onze vijver!woensdag 7 april 2010

Paasverlof

Momenteel staan de werken op een laag pitje, de eerste week van de paasvakantie is er immers bouwverlof.

Ook zijn de werken voor de percelen elektriciteit en liften zijn inmiddels gegund en de planning van deze werken is momenteel volop aan de gang.

De werken zullen dus blijven verdergaan zij het wel dat deze vooruitgang minder spectaculair zal zijn als deze van de ruwbouw, doch deze werken zijn daarom niet minder relevant en zeker zo complex.

Er zijn vele vergaderingen en overlegmomenten nodig om te komen tot een afgewerkt geheel wat betreft deze percelen.

Wat moet er allemaal in het perceel elektriciteit zitten voor een wzc:

- 103 televiesietoestellen en de aansluiting hiervan.

- voor 93 kamers en de gemeenschappelijke ruimtes een verpleegoproepsysteem die het mogelijk maakt om het elektronisch zorgdossier te verwerken.

- branddetectoren, een brandalarmcentrale, deuren met codesloten en deuren met badgelezers

- projectoren en schermen

-....

een serieuze boterham dus.

en ook het perceel sanitair en HVAC (heating, ventilation en Airconditioning) komt er nog aan!dinsdag 6 april 2010

OCMW Geraardsbergen en het milieu

Het OCMW Geraardsbergen hecht als bouwheer veel belang aan het milieu:

 

-          Zo wordt het nieuwe WZC verlucht en geïsoleerd volgens de strengste eisen.

 

-          Alle regenwaterafvoer van het nieuwe wzc, alsook deze van de bestaande gebouwen op de site zal worden gebufferd in een nieuw gemaakt bufferbekken.

Tevens zal in het wzc de spoeling van de toiletten met regenwater gebeuren.

 

-          Ook is het de bedoeling om op het dak van het wzc fotovoltaïsche zonnepanelen te plaatsen die zullen voorzien in een groot deel van het eigen elektriciteitsverbruik.

-          Daar waar mogelijk zal gebruik gemaakt worden van spaarlampen en LED-verlichting.

 

-          Ook wordt een overdekte fietsenstalling voor het personeel voorzien om de werknemers aan te sporen met de fiets naar het werk te komen en hen dit te laten doen in de meest comfortabele omstandigheden.

donderdag 1 april 2010

Ook omgevingswerken reeds gestart

Niet alleen aan het gebouw zelf wordt er gewerkt ook de omgevingswerken zijn reeds aangevat.

achteraan het gebouw (tussen Dender en tuin) wordt een bufferbekken gegraven en aangelegd om ons toe te laten het regenwater tijdelijk te bufferen en stelselmatig te lozen in de Dender.

   

het gaat echt vlug nu.

Op 1 april kunnen we stellen dat de alle binnenmetselwerk is geplaatst (op wat afwerking na) en er is gestart met het gevelmetselwerk.

Ook de hoofdinkom krijgt stilaan vorm.terug volop aan het werk


De tijd (en ook de werken aan het wzc) staan niet stil.

De weersomstandigheden hebben even tegen gezitten maar ondertussen zijn de werken weer volop aan de gang.

op onderstaande foto"s is te zien dat er al aan de 1ste (en laatste) verdieping is begonnen.

(foto's genomen op 24/03/2010)

En onderstaand isolatiemateriaal ligt klaar om verwerkt te worden.


maandag 8 februari 2010

ruwbouw gelijkvloers bijna afgewerkt

De ruwbouw (vloerplaat, riolering ) van het gelijkvloers is bijna zo goed als afgewerkt.
de vloerplaat van de eerste verdieping wordt reeds geplaatst.

weer eventjes spelbreker

Het weer was eventjes spelbreker en dit had als gevolg dat de bouw enkele dagen stillag, doch ondertussen zijn deze opnieuw opgestart en schieten ze terug vlug op.