vrijdag 28 mei 2010

Metselwerk bijna gedaan.

De metselwerken in (binnenmuren) en buiten (gevelmuren) het wzc "De Populier" zijn bijna gedaan.

Grote stukken van de buitengevels zijn ook al gevoegd.

Momenteel is de aannemer al bezig om de ramen te plaatsen.

Het binnenmetselwerk staat er nog maar of de volgende aannemers is het al aan het in- en/of wegslijpen om de leidingen te kunnen plaatsen (water, elektriciteit, verluchting,..).

Veilgheid een belangrijk punt!De veiligheid van en op de werf is een belangrijk aandachtspunt, zowel van het OCMW als van de aannemers!.

Daarom zijn worden de nodige maatregelen genompen en gecontroleerd.

Deze controles worden gedaan door tal van mensen en instanties:

De eigen mensen van de aannemers, de veiligheidscoördinator van de firma Abetec, de eigen preventieadviseur van het OCMW en er worden ook controles gedaan door de federale diensten.