vrijdag 28 mei 2010

Veilgheid een belangrijk punt!De veiligheid van en op de werf is een belangrijk aandachtspunt, zowel van het OCMW als van de aannemers!.

Daarom zijn worden de nodige maatregelen genompen en gecontroleerd.

Deze controles worden gedaan door tal van mensen en instanties:

De eigen mensen van de aannemers, de veiligheidscoördinator van de firma Abetec, de eigen preventieadviseur van het OCMW en er worden ook controles gedaan door de federale diensten.Geen opmerkingen: