vrijdag 13 augustus 2010

bouwverlof ook al achter de rug
Het bouwverlof ligt ook al achter de rug en de werken zijn dus helemaal herstart.

Van het bouwverlof heeft het OCMW geprofiteerd om 2 bezoeksessie voor het personeel in te lassen. De geïnteresseerden werden in kleine groepjes verdeeld en kregen deskundige uitleg van Leo De Dapper en Wim Coudyzer.

Deze vertelden wat over de voorgeschiedenis, de bouwperikelen en wat er allemaal zal komen in het wzc.

Wat is er voorzien, waarom en hoe.Er werd aandachtig geluisterd, gekeken en uitvoerig vragen gesteld door de personeelsleden.

Ondertussen hebben de aannemers ook niet stil gezeten, alle ramen zijn ondertussen geplaatst, alle metselwerk is voltooid en wordt nu gevoegd.

En binnenin wordt het gebouw van de nodige technieken (HVAC, sanitair en elektriciteit) voorzien wat het noodzakelijk maakt dat er heel wat leidingen moeten geplaatst worden. 

Ook de dakdichting ligt grotendeels en wordt momenteel afgewerkt.


Tevens is de aannemer ook bezig om de riolering van het kinderdagverblijf en de serviceflats te ontkoppelen en aan te sluiten op het bufferbekken van het wzc.


Geen opmerkingen: