maandag 4 oktober 2010

Het gaat vooruit!!!!

Opnieuw een korte stand van zaken in omtrent onze werkzaamheden in en aan het WZC “ De Populier”.

 

Zoals reeds gemeld zal het WZC (Woonzorgcentrum) “De Populier” na afwerking beschikken over 90 kamers voor lang verblijf, 3 kamers voor kortverblijf en 14 mensen kunnen opvangen in het dagverblijf.

 

De werken schieten relatief tot zeer goed op.

Zijn momenteel actief op de werf:

-          Aannemer elektriciteit

-          Aannemer sanitair & HVAC

-          Aannemer ruwbouw en afwerking.

 

Binnenin wordt er momenteel gepleisterd, is de vloerisolatie gespoten en wordt de dek- en uitvullaag (in de volksmond ook wel ‘chappe’ genoemd) geplaatst en afgewerkt.

Het dak is voor 95% afgewerkt en ook het buitenschrijnwerk (ramen en buitendeuren in aluminium zijn voor 80% geplaatst).

Dra is het gebouw dus regen- en winddicht.

 

Buiten is de aannemer grondwerken bezig om alle regenwaterafvoerleidingen van de andere gebouwen op de site ‘De Maretak’ af te koppelen en aan te sluiten op de nieuw geplaatste rioleringsbuizen.

Dit om er voor te zorgen dat het regenwater wordt afgeleid naar het nieuw ontworpen en gemaakte bufferbekken achter het wzc.

Zo komt er geen regenwater direct meer in de gewone riolering.

Een duur, complex maar nuttig werk.

Geen opmerkingen: